- Sponsored -
Ad imageAd image

Discover Categories

- Sponsored -
Ad imageAd image

Хөнгөлөлттэй эмийн жагсаалт шинэчлэгдэж, зарим нэр төрлийн эм шинээр нэмэгдлээ.

Эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2022 оны 07 дугаар сарын 04-ний өдрийн “Эмийн жагсаалт шинэчлэн батлах тухай” 11 дүгээр тогтоолоор

By HumanZ
- Advertisement -
Ad imageAd image

Follow US

Find US on Social Medias
- Advertisement -
Ad imageAd image
Global Coronavirus Cases

Confirmed

615.09M

Death

6.54M

More Information:Covid-19 Statistics