Бэлгийн харилцаанд ороход тохиромжтой нас гэж байдаг уу

ДЭМБ-аас бэлгийн харилцаанд ороход тохиромжтой үе гэсэн тодорхой нас заагаагүй байдаг. Эцэг, эх болоод эмч мэргэжилтнүүдийн зүгээс энэ хугацааг аль болох хойшлуулахыг зорьдог. Учир нь өсвөр насанд хүүхдийн ухамсартайгаар шийдвэр гаргах хэсгийг хариуцах тархины хэсэг хөгжих үе шатандаа байдаг тул бэлгийн харилцаанд орохоос илүүтэйгээр сэтгэл хөдлөлд суурилан шийдвэр гаргах магадлал өндөр байдаг гэж ойлгож болох юм.

Анхны дотно харилцаа нь хувь хүний өөрийн хүсэл, ямар нэгэн дарамт шахалт дор бус, ухамсартайгаар, үүний дараа өөрт гарах өөрчлөлтийг ойлгох, хариуцлагатайгаар хандах шаардлагатай үйл явдал.

Иймд, өөрийгөө сонсох, эцэг, эхтэйгээ уг сэдвийн талаар нээлттэй ярилцах нь хамгийн зөв сонголт гэдгийг бүү мартаарай.

Түгээх
СЭТГЭГДЭЛ ҮЛДЭЭХ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *