20 ТЭРБУМЫН ТӨСӨВТЭЙ ЗЭЭЛИЙГ ДАРААХ ИРГЭДЭД ОЛГОХООР БОЛЖЭЭ

ХНХЯ-аас хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хуулийн дагуу хөнгөлөлттэй зээлийг хувиараа хөдөлмөр эхрлэгчид, бичил үйлдвэр үйлчилгээ эрхлэгчидэд олгодог. Энэ удаа хорин тэрбумын хөнгөлөлттэй зээлийг олгох үйл ажиллагаа эхэлжээ. Тус зээлийн 10 тэрбум төгрөгийг нь нийслэл хотын есөн дүүрэгт, үлдсэн 10 тэрбумыг 21 аймагт олгохоор төсөвлөөд байгаа аж. Зээлийн эргэн төлөх хугацаа 36 сар.

Тухайн зээлд дараах хүмүүс хамрагдана:

Ажлын байр шинээр бий болгох, хадгалах, өргөтгөх зорилгоор хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, малчин, нөхөрлөл, хоршоо байгуулах иргэн, бичил үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгч болон гадаад улсаас эх орондоо ажиллаж амьдрахаар ирсэн иргэдийг хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих жижиг зээлийг Хөдөлмөр Нийгмийн Хамгааллын Яамнаас олгож эхэлжээ.

Авч болох зээлийн хэмжээ:

1. Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч болон малчинд 10.0 сая хүртэл төгрөг 

2. Нөхөрлөл, хоршоо байгуулах иргэн болон гадаад улсад хөдөлмөр эрхэлж байгаад буцаж ирсэн иргэнд 25.0 сая хүртэл төгрөг 

3. Бичил үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчдэд 50.0 сая хүртэл төгрөг

Жижиг зээлийг дамжуулан олгох сонгон шалгаруулалтын үр дүнд:

Улаанбаатар хотод, Төрийн банк жилийн 8.8 хувь, Хаан банк жилийн 8.8 хувь, Худалдаа хөгжлийн банк жилийн 8.5 хувийн хүүтэйгээр олгоно. 

Орон нутагт Төрийн банк 4.4 хувийн хүүтэй жижиг зээлийг олгож эхлээд байна.

Энэхүү зээлд хамрагдахыг хүсвэл харьяа аймаг, дүүргийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар, хэлтэст хандах аж.

Түгээх
СЭТГЭГДЭЛ ҮЛДЭЭХ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *