Улсын хэмжээнд 12,9 сая төл мал хүлээн авч, 11,9 сая төл бойжиж байна

Улсын хэмжээнд 12,9 сая төл хүлээн авч, 11,9 сая төл бойжиж, бойжилт 92,4 хувьтай байна. Төллөвөл зохих 23,2 сая эх малын 55,6 хувь буюу 12,9 сая эх мал төллөөд байна.

Бүсээр нь авч үзвэл:

Баруун бүс 67,5 хувь, зүүн бүс 32,9 хувь, төвийн бүс 43,9 хувь, хангайн бүс 56,4 хувьтай мал төллөлт үргэлжилж байна.

Түгээх
СЭТГЭГДЭЛ ҮЛДЭЭХ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *