Хөвсгөл аймагт ЗУРГААН ТЭРБУМ төгрөгийн байгалийн нөөцийн орлого оржээ

Хөвсгөл аймгийн Хатгал тосгоны төв замыг орон нутгийн аялал жуулчлалын замтай холбох хоёр км, Хатгал-Жанхай-Тойлогт чиглэлийн 30.4 км, Хатгал-Хүзүүвчийн шил чиглэлийн 5.5 км буюу нийт 37.9 км авто зам, долоог байршлын авто зогсоолын барилга угсралтын ажил 51 хувийн гүйцэтгэлтэй хэрэгжиж байна.

Хатгал тосгонд байгуулж буй хоёрдугаар зэрэглэлийн хатуу хог хаягдлын ландфилл байгууламжийн бүтээн байгуулалт 92 хувь, Ханх суманд 58 хувийн гүйцэтгэлтэй, ахуйн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн бүтээн байгуулалтын ажил Хатгал тосгонд 95 хувь, Ханх суманд 27 хувийн гүйцэтгэлтэй хэрэгжиж байна.

Хөвсгөл аймгийн “Ханх сумын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө 2020-2040”-г хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хамт боловсруулан 2022 онд орон нутагт хүлээлгэж өгсөн.

“Хөвсгөлийн байгалийн цогцолборт газрын менежментийн төлөвлөгөө 2022-2026”-г боловсруулан Хөвсгөлийн Улсын тусгай хамгаалалттай газрын Хамгаалалтын захиргаанд 2022 онд хүлээлгэн өгсөн байна. 

Аймгийн хувьд 2022 онд нийт зургаан тэрбум төгрөгийн Байгалийн нөөцийн орлого орсон байна. Үүнээс

  • Газар: 501.2 сая төгрөг;
  • Ой: 5 тэрбум төгрөг;
  •  Ан амьтан: 424,9 сая төгрөг;
  •  Ус, рашаан: 62,3 сая төгрөг;
  •  Байгалийн ургамал: 25,2 сая төгрөг болно.
Түгээх
СЭТГЭГДЭЛ ҮЛДЭЭХ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *