ОХУ руу аялах иргэдийн анхааралд | 100 мянган ам.доллароос их бэлэн мөнгөтэй явах бол гарал үүслийг нотлоно

ОХУ руу аялахдаа анхаарах зөвлөгөө, мэдээллийг Гаалийн байгууллагаас танилцуулав. 

Тухайлбал 10 мянган ам.доллар (бэлэн мөнгө, аяллын чек)-тэй тэнцэх хэмжээний болон түүнээс илүүгүй үнийн дүнтэй бэлэн мөнгийг хилээр мэдүүлэхгүйгээр нэвтрүүлж болно. Хэрэв үнийн дүн нь 100 мянганам.доллароос их бэлэн мөнгийг мэдүүлэх бол тухайн төлбөрийн хэрэгслийн гарал үүслийг нотлох бичиг баримт шаардагдана.

Түүнчлэн

 • Газрын болон далайн тээврээр ирсэн €1,000-с ихгүй үнийн дүнтэй, 31 кг-аас ихгүй хэмжээтэй барааг импортын гаалийн татваргүйгээр оруулж болно.
 • Агаарын тээврээр ирсэн бол €10,000-с ихгүй үнийн дүнтэй, 50 кг-аас ихгүй байх.
 • Дээрх нормыг хэтрүүлсэн бол зорчигчийн гаалийн мэдүүлгээр мэдүүлэх, үнийн дүнгийн 30 хувьтай тэнцэх хэмжээний гаалийн татварыг төлөх, гэхдээ нэг кг тутамд €4-с хэтрэхгүй байна.

Гадаад улс орноос таван литрээс их, 0.5 хувиас их спиртийн агууламжтай согтууруулах ундааг оруулахыг хориглоно. Иймд гурван литрээс их согтууруулах ундааг зорчигчийн гаалийн мэдүүлгээр мэдүүлж, зөвшөөрсөн хэмжээнээс хэтэрсэн нэг литр тутамд €10-ийн хэмжээтэй гаалийн татвар төлнө. 

Гаалийн татвар төлөхгүйгээр дараах тамхин бүтээгдэхүүнийг оруулж болно. Үүнд:

 • 200 ширхэг янжуур тамхи,
 • эсхүл 50 ширхэг навчин тамхи,
 • эсхүл 200 ширхэг тамхи (электрон тамхины хошуунд хийх),
 • эсхүл 250 грамм дүнсэн тамхи,
 • эсхүл нийт жин нь 250 граммаас ихгүй нэр төрлийн бүтээгдэхүүн

Анхаарах зөвлөмж: 

 • Согтууруулах ундаа, тамхины бүтээгдэхүүнийг зөвхөн 18-аас дээш насны иргэд оруулна.
 • Дээрх дүрэм 2023 оны есдүгээр сарын 30 өдрийг хүртэл хүчинтэй.
 • Барааны үнийн болон жингийн норм хэтрүүлэх, түүнчлэн бэлэн мөнгө болон төлбөрийн хэрэгслийг зохих журмын дагуу мэдүүлээгүй нь захиргааны болон эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх үндэслэл болно.
Түгээх
СЭТГЭГДЭЛ ҮЛДЭЭХ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *