“ШИНЭ ХОРШОО ХӨДӨЛГӨӨН”-д есөөс дээш тооны малчид нэгдэн хоршоо байгуулах боломжтой

“Шинэ хоршоо хөдөлгөөн” нь малчид байгалийн гамшигт үзэгдлийг эрсдэлгүй даван туулах, малын түүхий эдийг нэмүү өртөг шингээн борлуулах, даац хэтэрсэн бэлчээрийг зөв зохистой ашиглах, орон нутагт хүн хүч дутмаг зэрэг тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэхэд гарц болох хөтөлбөр юм.

Малчид хоршиж ажилласнаар хөнгөлөлттэй зээлд хамрагдах, малын гаралтай бүтээгдэхүүнээ стандартын дагуу бэлтгэн нэмүү өртөг шингээн нийлүүлэх, экспортлох, тогтмол орлоготой болох давуу тал бий болох юм.

Тухайлбал, Архангай, Баянхонгор, Хэнтий аймгийн 558 малчин өрх нэгдэн анхан шатанд хоршиж ажилласнаар 17 тэрбум төгрөгийн экспорт хийсэн байна.

Түгээх
СЭТГЭГДЭЛ ҮЛДЭЭХ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *