ДЭМБ | 10-19 насны долоон хүүхэд тутмын нэг нь сэтгэцийн ямар нэгэн эмгэгтэй

Хүүхэд, өсвөр насныхны сэтгэцийн эрүүл мэндийн өнөөгийн байдлын талаар дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас хийсэн судалгаагаар дэлхий дахинаа 10-19 насны долоон хүүхэд тутмын нэг нь сэтгэцийн ямар нэгэн эмгэгтэй ба энэ нь тухайн насныхны нийт өвчлөлийн 13 хувийг эзэлж байна.

Өсвөр үеийнхний сэтгэцийн эрүүл мэндийн асуудалд анхаарал хандуулаагүй үр дагавар нь насанд хүрэх хүртэл үргэлжилж, бие махбод болон сэтгэцийн эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлж, сэтгэл хангалуун амьдрах боломжийг хязгаарладаг.

Иймд өсвөр насныхныг хамгаалах, сэтгэцийн эрүүл мэндийн боловсрол олгох, сэтгэл зүйн сайн сайхан байдлыг дэмжих нь нэн чухал арга хэмжээ болно.

Түгээх
СЭТГЭГДЭЛ ҮЛДЭЭХ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *